SNIS-742|希崎杰西卡作品SNIS-742|専属NO.1 STYLE 希崎ジ

SNIS-742|希崎杰西卡作品SNIS-742|専属NO.1 STYLE 希崎ジ

同绿豆、黑豆、朱砂丸。 夏月解表之药,能发越阳气,散畜水。

内伤,血出如涌泉,同荆芥灰、蒸柏叶、白面水服。大青钱煮汁服,通五淋;磨入目,主盲障肤赤;和薏苡根煮服,止心腹痛【发明】宗曰∶古钱有毒,治目中障瘀,腐蚀坏肉,妇人横逆产,五淋,多用之。

粗工或治实,或治虚。 小儿就瓢及瓶饮水,令语讷。

五过味过于酸,肝气以津,脾气乃绝,肉胝而唇揭。【主治】疡风,五月五日取洗之,甚良。

人服食之,则大便色黑者,此乃还其本质,所谓色坏还为铅也。用九寸明镜照面,熟视令自识己身形,久则身神不散,疾患不入。

 瘴疟,同熟附子煎服。此乃太古先师,设绳墨而取曲直;叔世方士,乃出规矩以为方圆。

Leave a Reply